تماس باما

نمایندگیDOMAİN NAME API . / شرکت فناوری اطلاعات و دامنه میزبانی اینترنت آتاک ترکیه

ترکیه – کوجا الی – ازمیت محله ینی شهیر خیابان آردا پلاک ۳۶

:آدرس های ایمیل

:فروش [email protected] :حسابداری [email protected] :عمومی [email protected]

–مرکز: شعبه مرکزی : شرکت فناورس اطلاعات و میزبانی اینترنت آتاک آنلاینپورت منطقه و رایگان کد پستی : ۵۳۱ جمهوری ترکی قبرس شمالی – ماگوسا