تماس باما

نمایندگیDOMAİN NAME API . / شرکت فناوری اطلاعات و دامنه میزبانی اینترنت آتاک ترکیه

ترکیه – کوجا الی – ازمیت محله ینی شهیر خیابان آردا پلاک ۳۶

:آدرس های ایمیل

:فروش satis@domainnameapi.com :حسابداری muhasebe@domainnameapi.com :عمومی info@domainnameapi.com

–مرکز: شعبه مرکزی : شرکت فناورس اطلاعات و میزبانی اینترنت آتاک آنلاینپورت منطقه و رایگان کد پستی : ۵۳۱ جمهوری ترکی قبرس شمالی – ماگوسا