تماس باما

نمایندگیDOMAİN NAME API . / شرکت فناوری اطلاعات و دامنه میزبانی اینترنت آتاک ترکیه

ترکیه – کوجا الی – ازمیت محله ینی شهیر خیابان آردا پلاک ۳۶

پشتیبانی فنی

P: +90 262 325 07 76 P: +90 262 325 92 22 P: +90 553 370 72 62 P: +90 262 270 00 15 F: +90 262 324 94 26 E-posta: destek@domainnameapi.com

:آدرس های ایمیل

:فروش satis@domainnameapi.com :حسابداری muhasebe@domainnameapi.com :عمومی info@domainnameapi.com

–مرکز: شعبه مرکزی : شرکت فناورس اطلاعات و میزبانی اینترنت آتاک آنلاینپورت منطقه و رایگان کد پستی : ۵۳۱ جمهوری ترکی قبرس شمالی – ماگوسا