ماژول WHMCS

ماژول WHMCS DOMAİN NAME API
 • سرعت بالا در جستجوی دامنه
 • مدیریت و ساختار اتوماتیک 
 • صدور قبض ادغام و پرداخت آن
 • به کلی مدیریت دامنه و میزبان    
 • سیستم پشتیبانی ادغام

شرکت DOMAİN NAME API به نمایندگی هایش پشتیبانی ماژول WHMCSو مدیریت میزبانی دامنه رایگان ارائه می نماید. شرکتDOMAİN NAME APİبرای نمایندگی هایش توسط ماژول WHMCSدر هنگام فروش های آنلاین،می توانید هزینه های مدیریت مشتریان،قبوض و پشتیبانی مشتری را به سیستم اضافه کنید.با کمک ماژول WHMCSوDOMAİN NAME APİبه راحتی می توانید عمل فروش دامنه را انجام دهید


Domain Name Api  WHMCS ویژگی های
Domain Name Api ویژگی های
 • مدیریت دامنه و میزبان
 • پرداخت ها و قبوض
 • یادآوری های ایمیل
 • و موارد بیشتر
مدیریت دامنه
 • ثبت،انتقال و نو سازی دامنه
 • ثبت و مدیریت زمانی دامنه
 • DNS مدیریت
 • ابزار دامنه
 • و موارد بیشتر
روش پرداخت با واحد‌های ‌پول مختلف
 • پوسته داخلی مخصوص مشتری با ۱۰ زبان مختلف
 • واحدهای پول مختلف
 • پرداخت ها و قبوض
 • یاداوری های ایمیل
 • و موارد بیشتر!
ابزار پشتیبانی ادغام
 • ابزار پشتیبانی داخلی
 • سیستم اطلاع رسانی و اطلاعات
 • سیستم پشتیبانی بلیط
ساختار قابل شخصی سازی
 • شابلون های با قابلیت شخصی سازی
 • برنامه ها و APİها
 • پشتیبانی پیشرفته شخصی سازی

همین الان مراجعه کنید!
 • قیمت های مناسب دامنه •
 • ادغام آسان •
 • بفروش ، برنده شو. •
درخواست نمایندگی