دومين.BAYERN

نمایندگی رایگان دامنه

Reseller35.95 $ Premium33.46 $ Platinum31.59 $

.bayern دامنه Reseller

  Register35,95 $
  تمدید35,95 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال35,95 $

.bayern دامنه Premium

  Register33,46 $
  تمدید33,46 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال33,46 $

.bayern دامنه Platinum

  Register31,59 $
  تمدید31,59 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال31,59 $
.BAYERN tld is the دامنه های سیاحتی تفریحی. Domain Name API offers free resellers program domain names with .BAYERN top level domain. As a client of Domain Name API, you will have the opportunity to register a .BAYERN domain name. Domain Name API is as an ICANN accredited Registrar which guarantees the highest quality of management of your domain names registered with our reseller panel. Take advantage for دامنه های سیاحتی تفریحی names. Become .BAYERN دامنه های سیاحتی تفریحی name reseller.

ثبت دامنه
TLD : bayern
کشور : Api
کمترین کاراکتر : 1
بیشترین کاراکتر : 63
کمترین زمان ثبت : 1 سال
بیشترین زمان ثبت : 10 سال
کمترین تعداد مجاز NS : 2
بیشترین تعداد مجاز NS : 10
گزینه IDN : No
پشتیبانی انتقال : Yes
پشتیبانی حالت بروزرسانی : No
مدارک ضروری : No
پشتیبانی ایمیل FOA : No
مدت های ثبت دامنه
مدت های ثبت دامنه : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 سال
Renewal Periods : 1,2,3,4,5,6,7,8,9 سال
پیش ثبت نام دامنه : 0 روز
دوره محاسبه دامنه : -5 روز
مدت پایان دامنه : 1 روز
مدت خطا آفرینی دامنه : 44 روز
مدت پرداخت های دامنه : -61 روز
مدت بازیابی فایل های حذف شده : 30 روز
مدت انتظار حدف فایل ها : 5 روز
بروزرسانی مطلق : No