دومين.BET

نمایندگی رایگان دامنه

Reseller9.99 $ Premium9.49 $ Platinum8.99 $

.bet دامنه Reseller

  Register9,99 $
  تمدید19,50 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال19,50 $

.bet دامنه Premium

  Register9,49 $
  تمدید18,75 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال18,75 $

.bet دامنه Platinum

  Register8,99 $
  تمدید18,00 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال18,00 $
.BET tld is the دامنه های لایف استایل و زندگی. Domain Name API offers free resellers program domain names with .BET top level domain. As a client of Domain Name API, you will have the opportunity to register a .BET domain name. Domain Name API is as an ICANN accredited Registrar which guarantees the highest quality of management of your domain names registered with our reseller panel. Take advantage for دامنه های لایف استایل و زندگی names. Become .BET دامنه های لایف استایل و زندگی name reseller.

ثبت دامنه
TLD : bet
کشور : Api
کمترین کاراکتر : 1
بیشترین کاراکتر : 63
کمترین زمان ثبت : 1 سال
بیشترین زمان ثبت : 10 سال
کمترین تعداد مجاز NS : 0
بیشترین تعداد مجاز NS : 13
گزینه IDN : Yes
پشتیبانی انتقال : Yes
پشتیبانی حالت بروزرسانی : No
مدارک ضروری : No
پشتیبانی ایمیل FOA : No
مدت های ثبت دامنه
مدت های ثبت دامنه : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 سال
Renewal Periods : 1,2,3,4,5,6,7,8,9 سال
پیش ثبت نام دامنه : 0 روز
دوره محاسبه دامنه : -5 روز
مدت پایان دامنه : 1 روز
مدت خطا آفرینی دامنه : 44 روز
مدت پرداخت های دامنه : -61 روز
مدت بازیابی فایل های حذف شده : 30 روز
مدت انتظار حدف فایل ها : 5 روز
بروزرسانی مطلق : No