دومين.GAMES

نمایندگی رایگان دامنه

Reseller12.99 $ Premium11.99 $ Platinum11.49 $

.games دامنه Reseller

  Register12,99 $
  تمدید22,10 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال22,10 $

.games دامنه Premium

  Register11,99 $
  تمدید21,25 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال21,25 $

.games دامنه Platinum

  Register11,49 $
  تمدید20,40 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال20,40 $
.GAMES tld is the دامنه های لایف استایل و زندگی. Domain Name API offers free resellers program domain names with .GAMES top level domain. As a client of Domain Name API, you will have the opportunity to register a .GAMES domain name. Domain Name API is as an ICANN accredited Registrar which guarantees the highest quality of management of your domain names registered with our reseller panel. Take advantage for دامنه های لایف استایل و زندگی names. Become .GAMES دامنه های لایف استایل و زندگی name reseller.

ثبت دامنه
TLD : games
کشور : Api
کمترین کاراکتر : 1
بیشترین کاراکتر : 63
کمترین زمان ثبت : 1 سال
بیشترین زمان ثبت : 10 سال
کمترین تعداد مجاز NS : 0
بیشترین تعداد مجاز NS : 13
گزینه IDN : Yes
پشتیبانی انتقال : Yes
پشتیبانی حالت بروزرسانی : No
مدارک ضروری : No
پشتیبانی ایمیل FOA : No
مدت های ثبت دامنه
مدت های ثبت دامنه : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 سال
Renewal Periods : 1,2,3,4,5,6,7,8,9 سال
پیش ثبت نام دامنه : 0 روز
دوره محاسبه دامنه : -5 روز
مدت پایان دامنه : 1 روز
مدت خطا آفرینی دامنه : 44 روز
مدت پرداخت های دامنه : -61 روز
مدت بازیابی فایل های حذف شده : 30 روز
مدت انتظار حدف فایل ها : 5 روز
بروزرسانی مطلق : No