دومين.GARDEN

نمایندگی رایگان دامنه

Reseller39.27 $ Premium37.51 $ Platinum34.51 $

.garden دامنه Reseller

  Register39,27 $
  تمدید39,27 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال39,27 $

.garden دامنه Premium

  Register37,51 $
  تمدید37,51 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال37,51 $

.garden دامنه Platinum

  Register34,51 $
  تمدید34,51 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال34,51 $
.GARDEN tld is the دامنه های املاک و مستغلات. Domain Name API offers free resellers program domain names with .GARDEN top level domain. As a client of Domain Name API, you will have the opportunity to register a .GARDEN domain name. Domain Name API is as an ICANN accredited Registrar which guarantees the highest quality of management of your domain names registered with our reseller panel. Take advantage for دامنه های املاک و مستغلات names. Become .GARDEN دامنه های املاک و مستغلات name reseller.

ثبت دامنه
TLD : garden
کشور : Api
کمترین کاراکتر : 1
بیشترین کاراکتر : 63
کمترین زمان ثبت : 1 سال
بیشترین زمان ثبت : 10 سال
کمترین تعداد مجاز NS : 0
بیشترین تعداد مجاز NS : 13
گزینه IDN : No
پشتیبانی انتقال : No
پشتیبانی حالت بروزرسانی : No
مدارک ضروری : No
پشتیبانی ایمیل FOA : No
مدت های ثبت دامنه
مدت های ثبت دامنه : سال
Renewal Periods : سال
پیش ثبت نام دامنه : 0 روز
دوره محاسبه دامنه : -5 روز
مدت پایان دامنه : 1 روز
مدت خطا آفرینی دامنه : 44 روز
مدت پرداخت های دامنه : -61 روز
مدت بازیابی فایل های حذف شده : 30 روز
مدت انتظار حدف فایل ها : 5 روز
بروزرسانی مطلق : Yes