دومين.HOMES

نمایندگی رایگان دامنه

Reseller1.99 $ Premium1.89 $ Platinum1.79 $

.homes دامنه Reseller

  Register1,99 $
  تمدید12,99 $
  بازیابی120,00 $
  انتقال12,99 $

.homes دامنه Premium

  Register1,89 $
  تمدید12,49 $
  بازیابی120,00 $
  انتقال12,49 $

.homes دامنه Platinum

  Register1,79 $
  تمدید11,79 $
  بازیابی120,00 $
  انتقال11,79 $
.HOMES tld is the دامنه های املاک و مستغلات. Domain Name API offers free resellers program domain names with .HOMES top level domain. As a client of Domain Name API, you will have the opportunity to register a .HOMES domain name. Domain Name API is as an ICANN accredited Registrar which guarantees the highest quality of management of your domain names registered with our reseller panel. Take advantage for دامنه های املاک و مستغلات names. Become .HOMES دامنه های املاک و مستغلات name reseller.

ثبت دامنه
TLD : homes
کشور : Api
کمترین کاراکتر : 1
بیشترین کاراکتر : 63
کمترین زمان ثبت : 1 سال
بیشترین زمان ثبت : 10 سال
کمترین تعداد مجاز NS : 0
بیشترین تعداد مجاز NS : 10
گزینه IDN : No
پشتیبانی انتقال : No
پشتیبانی حالت بروزرسانی : No
مدارک ضروری : No
پشتیبانی ایمیل FOA : No
مدت های ثبت دامنه
مدت های ثبت دامنه : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 سال
Renewal Periods : 1,2,3,4,5,6,7,8,9 سال
پیش ثبت نام دامنه : 0 روز
دوره محاسبه دامنه : -5 روز
مدت پایان دامنه : 35 روز
مدت خطا آفرینی دامنه : 44 روز
مدت پرداخت های دامنه : -61 روز
مدت بازیابی فایل های حذف شده : 30 روز
مدت انتظار حدف فایل ها : 5 روز
بروزرسانی مطلق : Yes