دومين.IST

نمایندگی رایگان دامنه

Reseller14.59 $ Premium14.49 $ Platinum14.39 $

.ist دامنه Reseller

  Register14,59 $
  تمدید14,59 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال14,59 $

.ist دامنه Premium

  Register14,49 $
  تمدید14,49 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال14,49 $

.ist دامنه Platinum

  Register14,39 $
  تمدید14,39 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال14,39 $

Unregistered/Undocumented .ist

As you know, most of the time, the “.com.tr”, “.net.tr” and “.org.tr” extensions were allocated in a documented manner during the Nic.TR period. However, these domain name allocations will be made in an undocumented scope and on a first-come, first-served basis within the TRABIS system. In the other framework, ".gen.tr", ".biz.tr", ".tv.tr", ".web.tr", ".info.tr", ".bbs.tr", ". Tel.tr” and “.name.tr” extensions will not require documents for the realization of allocation transactions.
Unregistered/Undocumented .ist
What is undocumented .ist?
Domains with .ist extension that has been sold with documents since 1993 will be sold by Trabis on an undocumented first-come, first-served basis as of January 2022. Undocumented sale of .ist domain extension will increase Turkey .tr domain sales all over the world and will make a great contribution to the official domain extension of our country.
Who Can Apply for Undocumented .ist?
Now all internet users everywhere in the world will be able to register .ist domain name without documents. The first-come, the first-served rule will be valid for .ist domain registration. Internet users all over the world who do not have a document will be able to instantly register .ist domain names whenever they want with the commissioning of the undocumented .ist.
.IST tld is the دامنه های ترکیه. Domain Name API offers free resellers program domain names with .IST top level domain. As a client of Domain Name API, you will have the opportunity to register a .IST domain name. Domain Name API is as an ICANN accredited Registrar which guarantees the highest quality of management of your domain names registered with our reseller panel. Take advantage for دامنه های ترکیه names. Become .IST دامنه های ترکیه name reseller.

ثبت دامنه
TLD : ist
کشور : ترکی
کمترین کاراکتر : 1
بیشترین کاراکتر : 63
کمترین زمان ثبت : 1 سال
بیشترین زمان ثبت : 10 سال
کمترین تعداد مجاز NS : 2
بیشترین تعداد مجاز NS : 10
گزینه IDN : No
پشتیبانی انتقال : Yes
پشتیبانی حالت بروزرسانی : No
مدارک ضروری : No
پشتیبانی ایمیل FOA : No
مدت های ثبت دامنه
مدت های ثبت دامنه : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 سال
Renewal Periods : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 سال
پیش ثبت نام دامنه : 0 روز
دوره محاسبه دامنه : -5 روز
مدت پایان دامنه : 1 روز
مدت خطا آفرینی دامنه : 44 روز
مدت پرداخت های دامنه : -60 روز
مدت بازیابی فایل های حذف شده : 30 روز
مدت انتظار حدف فایل ها : 5 روز
بروزرسانی مطلق : Yes