دومين.JUEGOS

نمایندگی رایگان دامنه

Reseller374.99 $ Premium359.99 $ Platinum344.99 $

.juegos دامنه Reseller

  Register374,99 $
  تمدید448,49 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال448,49 $

.juegos دامنه Premium

  Register359,99 $
  تمدید426,00 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال426,00 $

.juegos دامنه Platinum

  Register344,99 $
  تمدید404,00 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال404,00 $
.JUEGOS tld is the دامنه های لایف استایل و زندگی. Domain Name API offers free resellers program domain names with .JUEGOS top level domain. As a client of Domain Name API, you will have the opportunity to register a .JUEGOS domain name. Domain Name API is as an ICANN accredited Registrar which guarantees the highest quality of management of your domain names registered with our reseller panel. Take advantage for دامنه های لایف استایل و زندگی names. Become .JUEGOS دامنه های لایف استایل و زندگی name reseller.

ثبت دامنه
TLD : juegos
کشور : Api
کمترین کاراکتر : 1
بیشترین کاراکتر : 63
کمترین زمان ثبت : 1 سال
بیشترین زمان ثبت : 5 سال
کمترین تعداد مجاز NS : 2
بیشترین تعداد مجاز NS : 10
گزینه IDN : No
پشتیبانی انتقال : Yes
پشتیبانی حالت بروزرسانی : No
مدارک ضروری : No
پشتیبانی ایمیل FOA : No
مدت های ثبت دامنه
مدت های ثبت دامنه : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 سال
Renewal Periods : 1,2,3,4,5,6,7,8,9 سال
پیش ثبت نام دامنه : 0 روز
دوره محاسبه دامنه : -5 روز
مدت پایان دامنه : 35 روز
مدت خطا آفرینی دامنه : 44 روز
مدت پرداخت های دامنه : -61 روز
مدت بازیابی فایل های حذف شده : 180 روز
مدت انتظار حدف فایل ها : 0 روز
بروزرسانی مطلق : No