دومين.MAISON

نمایندگی رایگان دامنه

Reseller12.99 $ Premium11.99 $ Platinum11.49 $

.maison دامنه Reseller

  Register12,99 $
  تمدید46,15 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال46,15 $

.maison دامنه Premium

  Register11,99 $
  تمدید44,38 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال44,38 $

.maison دامنه Platinum

  Register11,49 $
  تمدید42,60 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال42,60 $
.MAISON tld is the دامنه های املاک و مستغلات. Domain Name API offers free resellers program domain names with .MAISON top level domain. As a client of Domain Name API, you will have the opportunity to register a .MAISON domain name. Domain Name API is as an ICANN accredited Registrar which guarantees the highest quality of management of your domain names registered with our reseller panel. Take advantage for دامنه های املاک و مستغلات names. Become .MAISON دامنه های املاک و مستغلات name reseller.

ثبت دامنه
TLD : maison
کشور : Api
کمترین کاراکتر : 1
بیشترین کاراکتر : 63
کمترین زمان ثبت : 1 سال
بیشترین زمان ثبت : 5 سال
کمترین تعداد مجاز NS : 2
بیشترین تعداد مجاز NS : 10
گزینه IDN : No
پشتیبانی انتقال : Yes
پشتیبانی حالت بروزرسانی : No
مدارک ضروری : No
پشتیبانی ایمیل FOA : No
مدت های ثبت دامنه
مدت های ثبت دامنه : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 سال
Renewal Periods : 1,2,3,4,5,6,7,8,9 سال
پیش ثبت نام دامنه : 0 روز
دوره محاسبه دامنه : -5 روز
مدت پایان دامنه : 1 روز
مدت خطا آفرینی دامنه : 44 روز
مدت پرداخت های دامنه : -61 روز
مدت بازیابی فایل های حذف شده : 30 روز
مدت انتظار حدف فایل ها : 5 روز
بروزرسانی مطلق : No