دومين.MEDIA

نمایندگی رایگان دامنه

Reseller9.49 $ Premium8.99 $ Platinum8.49 $

.media دامنه Reseller

  Register9,49 $
  تمدید32,50 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال32,50 $

.media دامنه Premium

  Register8,99 $
  تمدید31,25 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال31,25 $

.media دامنه Platinum

  Register8,49 $
  تمدید30,00 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال30,00 $
.MEDIA tld is the دامنه های رسانه ای. Domain Name API offers free resellers program domain names with .MEDIA top level domain. As a client of Domain Name API, you will have the opportunity to register a .MEDIA domain name. Domain Name API is as an ICANN accredited Registrar which guarantees the highest quality of management of your domain names registered with our reseller panel. Take advantage for دامنه های رسانه ای names. Become .MEDIA دامنه های رسانه ای name reseller.

ثبت دامنه
TLD : media
کشور : Api
کمترین کاراکتر : 1
بیشترین کاراکتر : 63
کمترین زمان ثبت : 1 سال
بیشترین زمان ثبت : 5 سال
کمترین تعداد مجاز NS : 2
بیشترین تعداد مجاز NS : 10
گزینه IDN : No
پشتیبانی انتقال : Yes
پشتیبانی حالت بروزرسانی : No
مدارک ضروری : No
پشتیبانی ایمیل FOA : No
مدت های ثبت دامنه
مدت های ثبت دامنه : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 سال
Renewal Periods : 1,2,3,4,5,6,7,8,9 سال
پیش ثبت نام دامنه : 0 روز
دوره محاسبه دامنه : -5 روز
مدت پایان دامنه : 1 روز
مدت خطا آفرینی دامنه : 44 روز
مدت پرداخت های دامنه : -61 روز
مدت بازیابی فایل های حذف شده : 30 روز
مدت انتظار حدف فایل ها : 5 روز
بروزرسانی مطلق : No