دومين.POL.TR

نمایندگی رایگان دامنه

Reseller31.90 TL Premium30.90 TL Platinum29.90 TL

.pol.tr دامنه Reseller

  Register31,90 TL
  تمدید31,90 TL
  بازیابی31,90 TL
  انتقال0,00 TL

.pol.tr دامنه Premium

  Register30,90 TL
  تمدید30,90 TL
  بازیابی30,90 TL
  انتقال0,00 TL

.pol.tr دامنه Platinum

  Register29,90 TL
  تمدید29,90 TL
  بازیابی29,90 TL
  انتقال0,00 TL
.POL.TR tld is the دامنه های ترکیه. Domain Name API offers free resellers program domain names with .POL.TR top level domain. As a client of Domain Name API, you will have the opportunity to register a .POL.TR domain name. Domain Name API is as an ICANN accredited Registrar which guarantees the highest quality of management of your domain names registered with our reseller panel. Take advantage for دامنه های ترکیه names. Become .POL.TR دامنه های ترکیه name reseller.

ثبت دامنه
TLD : pol.tr
کشور : ترکی
کمترین کاراکتر : 2
بیشترین کاراکتر : 63
کمترین زمان ثبت : 1 سال
بیشترین زمان ثبت : 5 سال
کمترین تعداد مجاز NS : 2
بیشترین تعداد مجاز NS : 4
گزینه IDN : No
پشتیبانی انتقال : Yes
پشتیبانی حالت بروزرسانی : No
مدارک ضروری : Yes
پشتیبانی ایمیل FOA : No
مدت های ثبت دامنه
مدت های ثبت دامنه : 1,2,3,4,5 سال
Renewal Periods : 1,2,3,4 سال
پیش ثبت نام دامنه : 0 روز
دوره محاسبه دامنه : 30 روز
مدت پایان دامنه : 90 روز
مدت خطا آفرینی دامنه : 0 روز
مدت پرداخت های دامنه : 30 روز
مدت بازیابی فایل های حذف شده : 30 روز
مدت انتظار حدف فایل ها : 30 روز
بروزرسانی مطلق : No