دومين.PROPERTY

نمایندگی رایگان دامنه

Reseller99.99 $ Premium94.99 $ Platinum89.99 $

.property دامنه Reseller

  Register99,99 $
  تمدید149,99 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال149,99 $

.property دامنه Premium

  Register94,99 $
  تمدید139,99 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال139,99 $

.property دامنه Platinum

  Register89,99 $
  تمدید134,99 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال134,99 $
.PROPERTY tld is the دامنه های املاک و مستغلات. Domain Name API offers free resellers program domain names with .PROPERTY top level domain. As a client of Domain Name API, you will have the opportunity to register a .PROPERTY domain name. Domain Name API is as an ICANN accredited Registrar which guarantees the highest quality of management of your domain names registered with our reseller panel. Take advantage for دامنه های املاک و مستغلات names. Become .PROPERTY دامنه های املاک و مستغلات name reseller.

ثبت دامنه
TLD : property
کشور : Api
کمترین کاراکتر : 1
بیشترین کاراکتر : 63
کمترین زمان ثبت : 1 سال
بیشترین زمان ثبت : 5 سال
کمترین تعداد مجاز NS : 2
بیشترین تعداد مجاز NS : 10
گزینه IDN : No
پشتیبانی انتقال : Yes
پشتیبانی حالت بروزرسانی : No
مدارک ضروری : No
پشتیبانی ایمیل FOA : No
مدت های ثبت دامنه
مدت های ثبت دامنه : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 سال
Renewal Periods : 1,2,3,4,5,6,7,8,9 سال
پیش ثبت نام دامنه : 0 روز
دوره محاسبه دامنه : -5 روز
مدت پایان دامنه : 35 روز
مدت خطا آفرینی دامنه : 44 روز
مدت پرداخت های دامنه : -61 روز
مدت بازیابی فایل های حذف شده : 180 روز
مدت انتظار حدف فایل ها : 0 روز
بروزرسانی مطلق : No