دومين.SYSTEMS

نمایندگی رایگان دامنه

Reseller7.99 $ Premium7.49 $ Platinum6.99 $

.systems دامنه Reseller

  Register7,99 $
  تمدید23,40 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال23,40 $

.systems دامنه Premium

  Register7,49 $
  تمدید22,50 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال22,50 $

.systems دامنه Platinum

  Register6,99 $
  تمدید21,60 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال21,60 $
.SYSTEMS tld is the دامنه های وب و تکنولوژی. Domain Name API offers free resellers program domain names with .SYSTEMS top level domain. As a client of Domain Name API, you will have the opportunity to register a .SYSTEMS domain name. Domain Name API is as an ICANN accredited Registrar which guarantees the highest quality of management of your domain names registered with our reseller panel. Take advantage for دامنه های وب و تکنولوژی names. Become .SYSTEMS دامنه های وب و تکنولوژی name reseller.

ثبت دامنه
TLD : systems
کشور : Api
کمترین کاراکتر : 1
بیشترین کاراکتر : 63
کمترین زمان ثبت : 1 سال
بیشترین زمان ثبت : 5 سال
کمترین تعداد مجاز NS : 2
بیشترین تعداد مجاز NS : 10
گزینه IDN : No
پشتیبانی انتقال : Yes
پشتیبانی حالت بروزرسانی : No
مدارک ضروری : No
پشتیبانی ایمیل FOA : No
مدت های ثبت دامنه
مدت های ثبت دامنه : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 سال
Renewal Periods : 1,2,3,4,5,6,7,8,9 سال
پیش ثبت نام دامنه : 0 روز
دوره محاسبه دامنه : -5 روز
مدت پایان دامنه : 1 روز
مدت خطا آفرینی دامنه : 44 روز
مدت پرداخت های دامنه : -61 روز
مدت بازیابی فایل های حذف شده : 30 روز
مدت انتظار حدف فایل ها : 5 روز
بروزرسانی مطلق : No