دومين.TICKETS

نمایندگی رایگان دامنه

Reseller450.00 $ Premium425.00 $ Platinium399.00 $

.tickets دامنه Reseller

  Register450,00 $
  تمدید450,00 $
  انتقال450,00 $

.tickets دامنه Premium

  Register425,00 $
  تمدید425,00 $
  انتقال425,00 $

.tickets دامنه Platinium

  Register399,00 $
  تمدید399,00 $
  انتقال399,00 $
.TICKETS tld is the دامنه های وب و تکنولوژی. Domain Name API offers free resellers program domain names with .TICKETS top level domain. As a client of Domain Name API, you will have the opportunity to register a .TICKETS domain name. Domain Name API is as an ICANN accredited Registrar which guarantees the highest quality of management of your domain names registered with our reseller panel. Take advantage for دامنه های وب و تکنولوژی names. Become .TICKETS دامنه های وب و تکنولوژی name reseller.

ثبت دامنه
TLD : tickets
کشور : Api
کمترین کاراکتر : 1
بیشترین کاراکتر : 63
کمترین زمان ثبت : 1 سال
بیشترین زمان ثبت : 10 سال
کمترین تعداد مجاز NS : 0
بیشترین تعداد مجاز NS : 10
گزینه IDN : Yes
پشتیبانی انتقال : Yes
پشتیبانی حالت بروزرسانی : No
مدارک ضروری : Yes
پشتیبانی ایمیل FOA : No
مدت های ثبت دامنه
مدت های ثبت دامنه : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 سال
Renewal Periods : 1,2,3,4,5,6,7,8,9 سال
پیش ثبت نام دامنه : 0 روز
دوره محاسبه دامنه : -5 روز
مدت پایان دامنه : 35 روز
مدت خطا آفرینی دامنه : 44 روز
مدت پرداخت های دامنه : -61 روز
مدت بازیابی فایل های حذف شده : 30 روز
مدت انتظار حدف فایل ها : 5 روز
بروزرسانی مطلق : No