Belgeli .TR Uzantılı Domain Kayıt
21.02.2024 9:20 1569 Görüntüleme

Belgeli .TR Uzantılı Domain Kayıt

.TR domainlerde tescile kısıtlı domainler belge sunularak tescil edilebilmektedir.

Aşağıdaki kelimeleri içeren domain kaydeden firma veya şahısların gerekli belgeleri domainnameapi.com bayi panelinizden girerek göndermeniz gereklidir.

 • İçerisinde Türk – Türkiye – Atatürk – TC geçen domainler
 • İçerisinde il ve ilçe geçen domainler
 • Bankalar
 • Finansal kiralama şirketleri,
 • Faktoring şirketleri,
 • Finansman şirketleri,
 • Finansal holding şirketi,
 • Varlık yönetim şirketleri,
 • Yabancı bankaların Türkiye temsilcilikleri,
 • 5654 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kanunu Kapsamında Faaliyet İzni Verilen Kuruluşlar.
 • “finans”, “finance”, “finansman”, “bank”, “banka”, “lease”, “leasing”, “finansalkiralama”, “factoring” ve “faktoring”
 • Sigorta firmaları, sigorta acenteleri (Sigorta Acenteleri için Kurumsal Uzantılı Eposta Adresi zorunlu hale gelmesinden dolayı sigorta acenteleri .com.tr, .tr gibi domain uzantılarını aşağıdaki belgeleri domain bayilik paneli üzerinden göndermesi gereklidir.)

Tescile Kısıtlı Bir Domaini Kaydetmek İçin;

Firmalar için;

 • Ticaret odasından alınmış olan "Faaliyet Belgesi", "Ticari Sicil Belgesi", "Oda Sicil Kayıt Sureti" ya da Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmış olan ticaret ünvanı ilanı. Faaliyet belgeleri son altı (6) ay için alınmış olmalıdır.
 • Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Odası'ndan alınmış olan "Sicil Tasdiknamesi" ya da "Ticari Sicil Gazetesi”
 • Başvuru dilekçesi - İndir 
 • Domain beyan belgesi - İndir

Marka tescil Belgesi Sahipleri için;

a) Alan Adı Tahsis Formu (dilekçe),

b) Türk Patent Enstitüsü'nden alınmış "Marka Tescil Belgesi" ya da "Marka Başvuru Belgesi"

c) Kesinlikle talep edilen Domain adı marka tescil belgesindeki isimle birebir aynı olmalıdır.

d) Marka Sahibi şahıs ise kimlik fotokopisi.

e) Eğer Marka üzerinde herhangi bir devir işlemi yapılmış ise Türk Patent Enstitüsünden alınmış Marka Devir sözleşmesi iletilmelidir.

f) Marka tescil belgesi birden fazla şahıs adına ise her bir şahsın kimlik fotokopisi ve dilekçede imzalı ile ismi yer almalıdır.

Talep edilen tüm domain adları (alan adı) beyan edilecek belgedeki unvan ile birebir aynı olmalıdır. Tahsis edilecek alan adları için ilgili kuruluşca “.tr” alan adı yönetimine iletilen belgeler değerlendirilirken; ilgili belgede yer alan marka, ticaret ünvanı vb.’ nin “ayırt edici” ve “esas unsurunu oluşturan ibareler esas alınır.İlgili ünvan veya markanın yardımcı unsurunu oluşturan ve faaliyet alanı yada sektörü vb. Tanımlayan unsurlar esas unsur olarak değerlendirilmez.

Örneğin; “ÖRNEK Tekstil Yatırım İthalat İhracat Sanayi Ticaret A.Ş.” ayırt edici ve esas unsuru oluşturan “ornek.com.tr” ya da “ornektekstil.com.tr” alan adını alabilir. “tekstil.com.tr”, “ithalat.com.tr”, “ihracat.com.tr”, “ticaret.com.tr” alan adlarını alamaz.

Not: Alan adı tahsis formu haricindeki belgelerden bir tanesi yeterlidir.

Bakınız: .TR Domainlerde Tescile Kısıtlı Domainler ve Kayıt Kuralları https://www.domainnameapi.com/tr/blog/tr-domainlerde-tescile-kisitli-domainler-ve-kayit-kurallari

Başvuru formunu indirmek için TIKLAYINIZ!

Domain kullanım beyan belgesi indirmek için TIKLAYINIZ!

Belgeli .TR Uzantılı Domainlere Başvuru Adımları

av.tr - bel.tr - dr.tr -edu.tr - gov.tr- k12.tr - kep.tr Gerekli Belgeler

“av.tr”, “bel.tr”, “dr.tr”, “edu.tr”, “gov.tr”, “k12.tr”, “kep.tr”, “pol.tr”, ve “tsk.tr” uzantılarıyla ilgili tescil süreçlerinde belge gerekmektedir. İstenen Belgeler ve Talep Şartları

İstenen Belgeler ve Talep Şartları

Alan Adı Uzantısı

Tahsis Şartları

İstenen Belgeler

av.tr”

 • Avukatlar, hukuk büroları ve avukatlık ortaklıklarına tahsis edilir.

1) Bireysel başvurularda;

 • Kayıtlı olduğu ilin barosundan alınmış avukat olduğunu gösteren güncel belgenin veya bu belgenin noter onaylı sureti.

2) Hukuk bürosu veya avukatlık ortaklığı için yapılan başvurularda;

 • Büro veya ortaklıkta yer alan her bir avukatın kayıtlı olduğu ilin barosundan alınmış avukat olduğunu gösteren güncel belgeler veya bu belgelerin noter onaylı suretleri.

3) Şahsı, hukuk bürosunu veya avukat ortaklığını temsile yetkili kişi veya kişilerce yapılan başvurularda;

 • Kişi veya kişilerin şahıs, hukuk bürosu veya avukat ortaklığı adına ilgili işlemi yapmaya yetkili olduğunu ispatlayan belge.

bel.tr”

 • İçişleri Bakanlığı kayıtlarında yer alan belediyelere tahsis edilir.
 • Başvuru sahibi belediyenin yetkili makamı tarafından imzalanmış resmi talep yazısı istenir.

dr.tr”

 • Tıp doktorlarına ve doktor ortaklıklarına tahsis edilir.

1) Bir doktorun şahsı için yapılan başvurularda;

 • Kişinin tıp doktorluğuna ilişkin diploma veya mezuniyet belgesinin noter onaylı sureti.

2) Doktor ortaklığı için yapılan başvurularda;

 • Ortaklıkta yer alan her bir kişinin tıp doktorluğuna ilişkin diploma veya mezuniyet belgelerinin noter onaylı sureti.

3) Şahıs veya doktor ortaklığını temsile yetkili kişi veya kişilerce yapılan başvurularda;

 • Kişi veya kişilerin şahıs veya doktor ortaklığı adına ilgili işlemi yapmaya yetkili olduğunu ispatlayan belge.

edu.tr”

 • Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yükseköğretim kurumlarına tahsis edilir.
 • Başvuru sahibinin yetkilisi tarafından imzalanmış talep yazısı.
 • Kamu kurum ve kuruluşu olmayan tarafları temsile yetkili kişi veya kişilerce yapılan başvurularda, bu kişi veya kişilerin ilgili taraf adına ilgili işlemi yapmaya yetkili olduğunu ispatlayan belge.

gov.tr”

 • Kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edilir.
 • Başvuru sahibi kurum veya kuruluşun yetkili makamı tarafından imzalanmış resmi talep yazısı istenir.

k12.tr”

 • MEB’e, MEB’e bağlı veya MEB tarafından onaylanmış okul öncesi eğitim veren kuruluş, ilköğretim, lise ve dengi öğretim kurumları ile 30/04/2015 tarihli ve 29342 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik”te tanımlanmış ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ilgili birimleri tarafından onaylanmış kuruluşlara tahsis edilir.
 • Başvuru sahibinin yetkilisi tarafından imzalanmış talep yazısı.
 • Kamu kurum ve kuruluşu olmayan taraflar için yetkili makamlarca verilmiş kuruluş açma izin belgesinin noter onaylı sureti.
 • Kamu kurum ve kuruluşu olmayan tarafları temsile yetkili kişi veya kişilerce yapılan başvurularda, bu kişi veya kişilerin ilgili taraf adına ilgili işlemi yapmaya yetkili olduğunu ispatlayan belge.

kep.tr”

 • Kurum tarafından yetkilendirilen KEPHS’lere tahsis edilir.
 • Kişi veya kişilerin ilgili KEPHS adına ilgili işlemi yapmaya yetkili olduğunu ispatlayan belge.

pol.tr”

 • Emniyet Genel Müdürlüğü ve bünyesindeki birimlere tahsis edilir.
 • Başvuru sahibi emniyet teşkilatı biriminin yetkili makamı tarafından imzalanmış resmi talep yazısı istenir.

tsk.tr”

 • Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yer alan birimlere tahsis edilir.
 • Genel Kurmay Başkanlığı yetkili makamı tarafından imzalanmış resmi talep yazısı istenir.