.tr Domain Geri Aktarım İptal Dilekçe Örneği
06.03.2020 10:38 3310 Görüntüleme

.tr Domain Geri Aktarım İptal Dilekçe Örneği

".tr' ALAN ADI YÖNETİMİ'ne
Sahibi bulunduğum ve aktarım öncesi panelimde. bulunan ..............alan adı ..................................tarafına
transferinin iptal edilip, yeniden nic.tr panetimden erişebilinmesini rica ederiz.
...............tarafında api hizmeti verilmediğinden dolayı işIemlerimiz online yönetilemeyerek
tarafımıza ticari kayıp yaşatmaktadır. İptal sonrası farklı firmaya aktarımı sağlanacaktır.
Gereğinin yapılmasını arz ederim,
(x) Sorumlu Kodu: ........-metu
(x) İmza Sahibinin Ad-Soyadı: .............
(x) Tarih:..................
(x) Kuruluşlar için Kaşe:
imza: