.tr Domain Uzantısı Hata Kodları
20.09.2022 14:20 1645 Görüntüleme

.tr Domain Uzantısı Hata Kodları

 • ERR_DOMAIN_IS_ACTIVE: Alan adı TRABİS üzerinde aktif ise gösterilir.
 • ERR_DOMAIN_ALREADY_APPLIED: Bu alan adına yapılmış ve sonuçlanmamış bir başvuru varsa gösterilir.
 • ERR_INVALID_ADDRESS: Başvuruda kullanılan adresin geçersiz olduğu durumda gösterilir.
 • ERR_INVALID_CITIZENID: Başvuruda geçersiz kimlik numarası kullanıldığında gösterilir.
 • ERR_INVALID_EMAIL: Başvuruda kullanılan e-posta adresinin geçersiz olduğu durumda gösterilir.
 • ERR_INVALID_FAX_NUMBER: Başvuruda kullanılan fax numarasını geçersiz olduğu durumda gösterilir.
 • ERR_INVALID_OWNER_NAME: Başvuruda kullanılan sahip isminin geçersiz olduğu durumda gösterilir.
 • ERR_INVALID_NICHANDLE: Başvuruda kullanılan kayıt kurumu kodunun geçersiz olduğu durumda gösterilir.
 • ERR_INVALID_ORGANIZATION: Başvuruda kullanılan kurulus isminin geçersiz olduğu durumda gösterilir.
 • ERR_INVALID_OWNERTYPE: Başvuruda kullanılan sahip turunun geçersiz olduğu durumda gösterilir.
 • ERR_INVALID_PHONE_NUMBER: Başvuruda kullanılan telefon numarasını geçersiz olduğu durumda gösterilir.
 • ERR_INVALID_TAX_NUMBER: Başvuruda kullanılan vergi numarasını geçersiz olduğu durumda gösterilir.
 • ERR_INVALID_TAX_OFFICE: Başvuruda kullanılan vergi dairesinin geçersiz olduğu durumda gösterilir.
 • ERR_INVALID_WWW: Başvuruda kullanılan web adresinin geçersiz olduğu durumda gösterilir.
 • ERR_INVALID_ZIP_CODE: Başvuruda kullanılan posta kodunun geçersiz olduğu durumda gösterilir.
 • ERR_INVALID_NAME_SERVER: Başvuruda kullanılan alan adı sunucularının geçersiz olduğunu gösterir.
 • ERR_INVALID_CITYID: Başvuruda kullanılan şehir idsinin geçersiz olduğunu gösterir.
 • ERR_INVALID_COUNTRYID: Başvuruda kullanılan ülke idsinin geçersiz olduğunu gösterir.
 • ERR_INVALID_DOMAIN_TAKAL: TAKAL listesinde olan alan adının tahsis edilemeyeceğini gösterir.
 • ERR_INVALID_DOMAIN_TAKIL: TAKIL listesinde olan alan adının tahsis edilemeyeceğini gösterir.,
 • ERR_INSUFFICIENT_CREDITS: Kayıt operatörünün kredisinin yetersiz olduğunu ve alan adının tahsis edilemediğini gösterir.
 • ERR_CONTACT_BLOCKED: Kayıt kurumunun engelli olduğunu gösterir.
 • ERR_INVALID_CONTACT_INFO: Başvuru bilgilerinde kullanılan sorumlu bilgilerinin geçersiz olduğunu gösterir.
 • ERR_DOMAIN_APPLICATION_RESTRICTED: Alan adı başvuru için kısıtlanmışsa gösterilir.

Domain Kaydı Oluşturulamadığında Olası Sebepler

.tr Domain Uzantısı Hata Kodları

 

Kod

İçerik

Açıklama

1

Missing Session

HTTP istek başlığında Session bulunmalı

2

Invalid Session

HTTP istek başlığında belirtilen Nic-Handle için kullanılan Session geçerli değil.

3

Invalid credentials

Oturum açma bilgileri yanlış

9

Invalid request

HTTP istek gövdesi ile ilgili bir hata mevcut

10

Invalid headers

HTTP istek başlıklarında

Domain yer almıyor

11

Invalid query

Sorgulanan başvuru yok ya da kayıt kurumuna açık değil

12

Internal error

Başvurunun veritabanına yazılamadığını belirten içsel hata

13

TAKIL_TAKAL error

Alan adı TAKIL ya da TAKAL listesinde

15

REGISTRED error

Alan adı tahsis edilmiş ve GBS tarafından yeni basvuru alınmamaktadır.

16

RESTRICTED error

Alan adı başvuruya kısıtlanmış ve GBS tarafından bu alan adı için başvuru alınmamaktadır.

17

MALFORMED Domain

Başvurudaki alan adı UTF-8 karakter kodlamasında değil