TR Domainlerde Domain Satış, Devir ve Feragat
04.11.2022 21:21 3188 Görüntüleme

TR Domainlerde Domain Satış, Devir ve Feragat

Belgesiz .TR domain döneminde .tr domain satışı, .tr domain devri ve .tr domain feragat- silinme süreci aşağıdaki kurallar çerçevesinde gerçekleşmektedir.

 .TR Uzantılı Domainlerin Başka Birisine satışı

.tr uzantılı domainlerin başkasına satışı işlemleri TRABİS’in faaliyete geçmesinden üç yıl sonra yani 12 Eylül 2025 ten sonra gerçekleştirilebilir.

.TR Uzantılı Domainlerin Devir İşlemleri

  1. Gerçek kişilerin ölümü, gaipliği veya gaiplik karinesi gibi durumlarında, başvuru sahibinin domain sahibinin yasal mirasçısı olduğunu gösterir yetkili makamlardan alınmış belge.
  1. Tarafların , bu domaine ait firma veya marka ile birleşme, devralma gibi sebeplerle devredecek olması halinde birleşme veya devralmayı ispat eden belgeler.
  1. Domain sahibinin marka/patentini devredecek olması halinde marka/patent ile ilgili haklarını devrettiklerini ispat eden belgeler
  1. Fikir sanat eserlerinde bu fikir/sanat eserlerine ilişkin domain adresini devredecek olması halinde fikir/sanat eserleri ile ilgili haklarını devrettiklerini ispat eden belgeler.

Satış veya devir işleminin gerçekleşmesi için hizmet alınan yetkili domain firması aracılığı ile gerekli bilgi ve belgeler TRABİS’e iletilir.

Başvurunun TRABİS tarafından uygun bulunması durumunda gerekli işlemler yapılarak yetkili domain kayıt firmasına domain sahibine iletilmek üzere bilgi verilir.

Uygun bulunmaması durumunda başvuru reddedilir ve yetkili domain kayıt firmasına domain sahibine iletilmek üzere bilgi verilir. Satılan veya devredilen domain tahsis süresi değişmez.

.TR Domainlerden Nasıl Feragat Edilir?

Domain sahibi kaydettiği domainden feragat etme hakkına sahiptir. Feragat edilen günden itibaren ilgili domainin kullanımı iki ay süreyle durdurulur ve süre bitiminde domain tekrar kayda açılır. İki aydan kısa süre için durdurulma talebi olması halinde Kurum talebi inceler ve uygun bulursa iki aydan daha kısa sürede domaini yeniden tahsise açar. Domain tahsise açılmadan önce domain sahibinin feragatten vazgeçerek başvuru yapması halinde domain durdurma işlemi geri alınır.